Tietosuojaseloste


Rekisterinpitäjä

Pamag

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö


Pamag Gsm +358 40 522 1910 Rekisterin nimi: Pamag rekisteri. Käsittelemme asiakkaiden sekä potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Henkilötietoja käsitellään sovittujen palvelujen tuottamiseen, palvelujen ja tuotteiden toimittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin Lisäksi tietoja käsitellään mainontaan ja markkinointiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi. Saatamme käsitellä tietoja myös lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.
Voidaksemme tarjota sinulle palveluita ja tuotteita voimme jakaa henkilötietojasi palveluntarjoajien ja yhteistyökumppaniemme kanssa. Näitä ovat muun muassa laivayhtiöt, hotellit, kuljetusyritykset ja matkapalveluyritykset. Jaamme ainoastaan tarpeelliset henkilötiedot.

Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:
 • nimi

 • puhelinnumero

 • puhelinnumero

 • sähköpostiosoite

 • syntymäaika

 • Tilaus-, laskutus- ja toimitustiedot

 • Palveluhistoria (esim. yhteydenotot)

 • Suostumustiedot

 • Asiakaspalautetiedot

 • Yleisesti saatavilla oleva tieto

 • Muut henkilön suostumuksella kerättävät tiedotSäännönmukaiset tietolähteetRekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta tai potentiaalisten asiakkailta muun muassa.
 • Internet-lomakkeella

 • sähköpostilla

 • puhelulla

 • sosiaalisen median kautta

 • tapaamisista

 • ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan • Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


  Tietoja voidaan siirtää Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, jos käyttäjän pyytämän palvelun tekninen toteuttaminen sitä edellyttää, tai jos se on muutoin välttämätöntä. Palvelun toteuttamiseksi luovutetaan palvelun tarjoamisen kannalta välttämättömät tiedot palvelun tarjoajalle, esimerkiksi laivayhtiöille, lentoyhtiöille ja hotelleille. Asiakkaan tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille myynti- tai markkinointitarkoituksiin ilman asiakkaan erikseen antamaa lupaa. Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Osa toiminnan mahdollistamiseen käytettävistä palvelimista saattaa sijaita EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Mikäli tietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle edellytetään että palveluntarjoaja antaa sopimuslausekkein tai muulla tavoin riittävät takeet henkilöiden yksityisyyden ja oikeuksien suojasta.

  Rekisterin suojauksen periaatteet


  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo myös vaitiolovelvollisuus. Sopimuskumppaneidemme tulee sitoutua riittävän tietoturvan toteuttamiseen ja kaikilta osin henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn. Henkilötiedot suojataan viruksentorjuntaohjelmalla, palomuurilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Paperimuotoiset tiedot säilytetään lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti.

  Tietojen säilytys


  Henkilötietoja säilytetään vain tarvittavan ajan, jotta voimme toteuttaa edellä mainitut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien toteuttamiseksi. Oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja oikeus vaatia tiedon täydentämistä sekä korjaamista tai poistoa (oikeus tulla unohdetuksi). Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

  Evästeet


  Emme tällä hetkellä käytä evästeitä sivustollamme. Eväste (englanniksi cookie) on dataa, jonka web palvelin tallentaa käyttäjän laitteelle.